มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ประจำ
หลายอัตรา

เจ้าหน้าที่ประจำ - ห้องกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ - บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด - การบัญชี/การเงิน

  • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่แล้ว1234