เขียน Resume ฝากประวัติของท่านไว้

หากคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยต้องการจะติดต่อกลับไป

ต้องใส่ข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * กรุณาเขียนให้กระชับ ความยาวไม่ควรเกินความกว้างของแต่ละช่อง
 

 


ตำแหน่งงานและเงินเดือนที่คาดหวัง


ประวัติการทำงาน (เริ่มจากครั้งล่าสุด)
ประวัติการศึกษา (เริ่มจากระดับชั้นสูงสุด)
ความรู้ ความสามารถสามารถขับรถยนต์ได้    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์    มีรถยนต์ส่วนตัว
อักขระที่ปรากฏในภาพ