ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน อาจารย์ประจำ
การศึกษา ปริญญาโท
สาขา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
เงินเดือน ตามตกลง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่เปิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันปิดรับ
รายละะเอียด จบสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาการจัดการขนส่ง, สาขาการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น
  กลับ