ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงงานไฟฟ้า
การศึกษา ระดับ ปวส และปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขา ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่เปิด ด่วน
วันปิดรับ
รายละะเอียด หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงงานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  กลับ