ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน ช่างประปา
การศึกษา ไม่ระบุ
สาขา ไม่ระบุ
เงินเดือน พิจารณาจากวุฒิ และประสบการณ์
วันที่เปิด 1 กรกฎาคม 2556
วันปิดรับ รับสมัครด่วน
รายละะเอียด ดูแลระบบประปา ซ่อมประปา ซ่อมบำรุง อุปกรณืต่างๆที่เกี่ยวกับงานประปา
  กลับ