ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน ช่างไฟฟ้า
การศึกษา ไม่ระบุ
สาขา ไฟฟ้า
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิ และประสบการณ์
วันที่เปิด 1กรกฎาคม2556
วันปิดรับ รับสมัครด่วน
รายละะเอียด มีประสบการณ์ ซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง แอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทุกอย่าง และงานดูแลระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
  กลับ