ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน Web Programmer/System Admin/System Admin/IT Network admin/ เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
การศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่เปิด
วันปิดรับ
รายละะเอียด ประกาศรับสมัคร ด่วน System Admin/Web Programmer/IT Network adminรายละเอียดของงาน ดูแลเว็ปของมหาวิทยาลัย, System administrator position to setup, maintain update and ensure that all servers are up and running. Troubleshoot servers configuration, software, hardware and network problems. Create and maintain user account.Operating System :VMware vSphere Windows Server Linux CISCO IOS FreeBSD UNIX Windows OSSystem Administrator (Setup, maintain, and update the following servers; Windows and Linux) :DNS DHCP WEB MYSQL SQL MAIL File FTP Print VPN Apache server. Firewall Active Directory and user account Permission and PolicyDomain ControllerNetwork Administrator (setup, configure and maintain hardware) :Servers CISCO Switch, router, accesspoint, and cisco equipmentsCabling skillWireless communication skillExtras :CCNA, CCNP cert ถ้ามีประสบการณ์ทำงานพิจารณาเป็นพิเศษPersonal Characteristics :Creative Self-motivated Good Leader Excellent team work and good responsibilityวิธีการสมัคร E-mail, Fax, Walk-inสนใจสมัครงานติดต่อ คุณ บุรินทร์ ตันวัฒนะพงษ์ มหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี 34000โทร. 0-4531-9900 ต่อ 123 โทรสาร. 0-45319900 ต่อ 113มือถือ: 0889249998Email: turbodon@gmail.com
  กลับ