ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน เลขานุการ
การศึกษา ปวส,ปริญญาตรี
สาขา ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่เปิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ด่วน)
วันปิดรับ รับสมัครด่วน
รายละะเอียด สามารถใช้โปรแกรม word excel powerpoint ได้ สามารถพิมพ์งานเอกสาร และจัดทำ presentation ได้เป็นอย่างดี
  กลับ