ตำแหน่งงาน

 
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี
สาขา ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่เปิด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ด่วน)
วันปิดรับ
รายละะเอียด ใช้งานโปรแกรม word Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเอกสารและพิมพ์งานได้คล่อง
  กลับ